Torrent Transmission installeren Windows

In deze handleiding Torrent transmission installeren Windows. Gaan we  Torrent Transmission installeren op een computer met Windows. Vervolgens gaan we Torrent Transmission configureren om er mee te kunnen downloaden.

Torent Transmission installeren Windows

download-torren-transsmision-windows

Download de laatste versie van Torrent Transmission hier https://transmissionbt.com/download/

Start het MSI bestand wat je net hebt gedownload.

tranmission-setup-windows

Klik op nu op Next.

Zet het vinkje I Accept the terms in the License Agreement aan.

Klik vervolgens op Next.

torrent-transmision-web-windows

Selecteer Command line tools en dan selecteer Will Be installed on local hard drive.
Selecteer WebInterface en dan selecteer Will Be installed on local hard drive.

Druk nu op Next.

Windows-torrent-install

Druk nu op Install.

torrent-finich

Klik op Finish.

Je bent nu klaar met de installatie van Torrent Transmission.

70 0

Radarr installeren Windows als Service

In deze handleiding Radarr installeren Windows. Gaan we Radarr installeren als een service op een Windows computer. Vervolgens gaan we Radarr configureren om de nieuwste series te kunnen downloaden uit de nieuwsgroepen.

Radarr installeren Windows

Download de laatste versie van Radarr van https://github.com/Radarr/Radarr/releases/

Kies voor de download die eindig met installer.exe.

Klik op Next.

radarr-instaleer-service

Zet het vinkje Install as Windows Service aan.

En klik op Next. Radarr wordt geïnstalleerd. Een MS-dos schermpje verschijnt tijdens de installatie.

radarr-installatie-klaar

Klik nu op Finish.

Radarr is nu geïnstalleerd.

Je kan Radarr nu via je browser benaderen op het volgende adres: http://127.0.0.1:7878

Radarr is nu als Service geïnstalleerd.

Dat houd in dat Radarr altijd wordt gestart. Tijdens het opstart proces van je computer.

nzbdrone-radarr

Als je taakbeheer start van Windows. Via Alt+Ctrl+ del toets. Dan kan je Radarr terug vinden onder NZBdronehost.

Als je dit proces sluit. Dan wordt Radarr afgesloten.

Radarr updaten Windows

Als er een nieuwe update van Radarr beschikbaar is. Dan, kan je het beste via de web-interface updaten.

Dit doe je op de volgende manier.

radarr-system

Je gaat naar System.

radarr-update-windows

En dan naar het tablad Updates.

Als er een update beschikbaar is dan krijg je hier een melding te zien.

En dan kan je deze update van Radarr installeren.

Echter in mijn geval is er nu geen update beschikbaar.

142 0

SickRage installeren Debian via de command line

In deze SickRage installeren Debian handleiding. Gaan we Sikrage installeren via de command line. Vervolgens gaan we SickRage configureren om series te downloaden uit de nieuwsgroepen.

Benodigde software voor SickRage Installeren

We moeten als eerst een update doen.

sudo apt-get update

Vervolgens, gaan we alle software updaten.

sudo apt-get upgrade -y

We gaan nu de benodigdheden installeren voor SickRage. Zo als Python.

sudo apt-get install python-pip python-dev git-core libssl-dev libxslt1-dev libxslt1.1 libxml2-dev libxml2 libssl-dev libffi-dev -y

We gaan nu Pip installeren.

sudo pip install pyopenssl

Nu moeten we alleen nog het programma Unrar installeren.

Unrar installeren voor Debian

We hebben Unrar nodig om de gedownloade bestanden  uit te pakken.

sudo apt-get install build-essential -y

We gaan nu Unrar downloaden. Je kan op https://rarlab.com/download.htm de laatste versie vinden. Pas dit aan, indien nodig.

wget http://rarlab.com/rar/unrarsrc-5.2.7.tar.gz

Nu gaan we Unrar uitpakken.

tar -xvf unrarsrc-5.2.7.tar.gz

Vervolgens gaan we naar de Unrar map.

cd unrar

We gaan nu het bestand aanmaken.

sudo make -f makefile

We gaan nu Unrar installeren.

sudo install -v -m755 unrar /usr/bin

De installatie van Unrar is nu voltooid.

SickRage installeren Debian

We gaan nu SickRage downloaden en installeren. Dit doen we in de verborgen map “sickrage”.

sudo git clone https://github.com/SickRage/SickRage.git /sickrage

Nu moeten we de map rechten nog goed zetten. Let op! Pas gebruikersnaam aan, Nnaar je eigen gebruikersnaam.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /sickrage

Nu moeten we controleren of het goed is gegaan. Dus nu starten we SickRage op de volgende manier.

python ./sickrage/SickBeard.py -d

De installatie van SickRage is nu klaar.

SickRage automatisch starten

Het is natuurlijk erg handig. Als dat SickRage automatisch wordt gestart tijdens het opstart proces. Voor we dit gaan doen moet je weten welke Debian versie je gebruikt.

Dit doe je door onderstaande commando uit te voeren.

sudo stat /proc/1/exe

Als je gebruik maakt van Debian Jessie of  hoger. Dan moet je gebruik maken van het systemd script.

Als je gebruik maakt van Debian Wheezy. Dan moet je het in init.d script gaan gebruiken.

Systemd script

De standaard file aanmaken voor SickRage.

sudo nano /etc/default/sickrage

Onderstaande hierin plakken en kopiëren. Let op! Pas de gebruikersnaam.

SR_USER=gebruikersnaam
SR_HOME=./sickrage
SR_DATA=./sickrage
SR_PIDFILE=/home/user/.sickrage.pid

Druk nu op de CTRL + X toets. En y om te bevestigen.

Nu gaan we het script kopiëren.

sudo cp /./sickrage/runscripts/init.ubuntu /etc/init.d/sickrage

Nu moeten we het script uitvoerbaar maken.

sudo chmod +x /etc/init.d/sickrage

Standaard waarde van SickRage script updaten

sudo update-rc.d sickrage defaults

Nu kan je Sickrage starten. Op de volgende manier.

sudo service sickrage start

Je bent nu klaar. SickRage wordt nu automatisch gestart. Tijdens het opstart proces.

Init.d script

Nu moeten we een standaard file aanmaken.

sudo nano /etc/systemd/system/sickrage.service

Het volgende hier in kopiëren en plakken. Let op! pas hier de gebruikersnaam aan. Naar je eigen gebruikersnaam.

[Unit]
Description=SickRage Daemon

[Service]
User=gebruikersnaam
Group=gebruikersnaam
Type=forking
GuessMainPID=no
ExecStart=/usr/bin/python ./sickrage/SickBeard.py -q –daemon –nolaunch –datadir=./sickrage

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Druk op de CTRL + X toets. En vervolgens druk je op de y toets. Om dit bestand op te slaan.

Nu moeten we het script actieveren.

Enable the SickRage systemd script

Nu kan je SickRage op de volgende manier starten.

sudo service sickrage start

SickRage wordt nu automatisch gestart. Tijdens het opstart proces van Debian.

115 0

SABnzbd installeren Debian via de command line

SABnzbd installeren Debian handleiding. In deze handleiding gaan we SABnzbd installeren via de command line. Vervolgens gaan we SABnzb configureren om te downloaden uit de nieuwsgroepen.

SABnzbd installeren Debian

We hebben Python nodig. Anders werkt SABnzbd niet. Dus we gaan nu als eerste Python installeren.

sudo apt-get install python-gdbm python-cheetah python-openssl par2 unzip -y

Python cheetah hebben we ook nodig. Dus nu we Cheetah installeren.

sudo apt-get install python2.6 python-cheetah python-openssl par2 unzip -y

We moeten nu de repository van SABnzbd toevoegen.

echo “deb http://ppa.launchpad.net/jcfp/ppa/ubuntu precise main” | tee -a /etc/apt/sources.list.d/sabnzbdplus.list
sudo apt-key adv –keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:11371 –recv-keys 0x98703123E0F52B2BE16D586EF13930B14BB9F05F

Vervolgens moeten we een update doen.

sudo apt-get update

Hierna moeten we een upgrade doen.

sudo apt-get upgrade -y

We gaan nu SABnzbd met Python pip installeren.

sudo apt-get install sabnzbdplus python-pip -y

Nu moeten we Sabyenc nog downloaden en installeren.

sudo pip install sabyenc

De installatie van SABnzbd is nu klaar.

SABnzbd automatisch starten tijdens boot

We gaan nu. Het volgende bestand bewerken.

sudo nano /etc/default/sabnzbdplus

Zoek de volgende regel op USER=  En geef hier je eigen gebruikersnaam op.

Druk op CTRL + X toets. En vervolgens drukken we op de y toets in. Om dit bestand op te slaan.

Nu moeten we de SAbnzbd service opnieuw starten.

sudo service sabnzbdplus restart

Nu moeten we de SABnzbd opstart instellingen meenemen.

sudo update-rc.d sabnzbdplus defaults

SABnzbd wordt nu automatisch gestart, tijdens het opstart proces.

127 0

PlexMedia server installeren Debian via de command line

PlexMedia server installeren Debian handleiding. In deze handleiding gaan we PlexMedia server installeren op een computer met Debian. Vervolgens gaan we de PlexMEdia server Configureren.

PlexMedia Server installeren Debian

We moeten als eerste de sleutel importeren van PlexMedia. Dat doen we als volgt.

wget https://downloads.plex.tv/plex-keys/PlexSign.key -O –
sudo apt-key add -echo “deb https://downloads.plex.tv/repo/deb ./public main”
sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/plex.list

Vervolgens moeten we een update doen.

sudo apt-get update

Nu gaan we de sleutel van PlexMedia installeren.

sudo apt-get install deb-multimedia-keyring -y

Nu moeten we, weer een update doen.

sudo apt-get update

Nu kunnen we PlexMedia server installeren.

sudo apt-get install plexmediaserver -y

Nu moeten we de rechten, nog goed zetten op de map. Anders kan je foutmeldingen krijgen.

sudo nano /etc/default/plexmediaserver

Zoek onderstaande regel op. En verander dit naar je eigen gebruikersnaam.

PLEX_MEDIA_SERVER_USER=plex

Druk nu op de volgende toetsen Ctrl+ X. En vervolgens op de y  toets. Om dit bestand op te slaan.

De installatie van PlexMedia server is nu klaar.  En PlexMedia wordt automatisch gestart. Als Debian wordt gestart.

135 0