Debian Radarr installeren om films automatisch te downloaden

In deze handleiding gaan we Debian Radarr installeren. Zodat je automatisch films kan downloaden uit de nieuwsgroepen.

radarr logo Debian Radarr installeren

Debian Radarr installeren

We moeten als eerst een update doen.

sudo apt-get update

Voer onderstaande commando uit. Om de benodigde software te installeren voor Radarr,

sudo apt-get install libmono-cil-dev curl mediainfo sqlite3

Nu gaan we Radarr downloaden.

wget –content-disposition ‘http://radarr.servarr.com/v1/update/master/updatefile?os=linux&runtime=netcore&arch=x64’

Radarr uitpakken op je Debian systeem.

tar -xvzf Radarr.linux.tar.gz

Het programma Radarr verplaatsen naar de map opt.

sudo mv Radarr /opt/

Map rechten goed zetten. Anders kan het zo zijn dat Radarr niet geüpdatet kan worden naar een recente versie.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /opt/Radarr

Nu moeten we naar de installatie map van Radarr.

cd /.radarr/Radarr

Nu gaan we Radarr starten.

mono Radarr.exe

Je kan Radarr nu benaderen via http://server.ip.adres:7878.

init.d Radarr automatisch starten

We gaan nu Radarr toevoegen aan het init.d startup script. Zodat Radarr wordt gestart. Als Debian wordt gestart.

sudo nano /etc/systemd/system/radarr.service

Als je een melding krijgt dat Nano niet is geïnstalleerd. Voer onderstaande commando uit.

sudo apt-get install nano

Dan onderstaande script kopiëren en plakken. Let op! Pas de gebruikersnaam aan naar je eigen Debian gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Radarr Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
User=gebruikersnaam
Group=user
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /.radarr/Radarr/Radarr.exe -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nu Ctrl+X, Y en Enter om het script op te slaan.

Nu moeten we het script nog actieveren.

sudo systemctl enable radarr

Nu kunnen we Radarr starten.

sudo service radarr start

Nu even wachten. Radarr wordt nu gestart. Je bent nu klaar met de installatie van Radarr op je Debian systeem.

Debian Radarr handleiding

  1. Handleiding Radarr.
  2. Installeer Radarr op Debian.
  3. Debian Radarr configureren.
  4. Films downloaden Radarr Debian.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter