Install Cardigann Ubuntu Command line

Install Cardigann tutorial.

Make the Cardigann map.

mkdir ./cardigann

Map rights.

sudo chown -R Username:username ./cardigann

Download the latest version.

You can find the latest version on https://dl.equinox.io/cardigann/cardigann/stable  Copy and paste the Lunix Vesion afther wget. For example.

wget https://bin.equinox.io/c/3u8U4iwUn6o/cardigann-stable-linux-amd64.tgz

Unpack Cardigann to hidden folder cardigann.

tar -xf cardigann-stable-linux-amd64.tgz -C ./cardigann

Go to map cardigann.

cd ./cardigann

You can start Cardigann.

./cardigann server –bind=”0.0.0.0″ –port=”5060″

You can now open Cardigann through http://ip-adress:5060

Cardigann Ubuntu autostart

Het is natuurlijk ook erg handig als Cardigann gestart wordt tijdens het opstarten van Ubuntu. Ik ga hier onder uitleggen hoe je dat voor elkaar krijgt.

Als je Cardigann hebt gestart druk dan op Ctrl+C toetsen. Zodat hij weer wordt afgesloten.

We gaan een Cardigann systemd configuration bestand aanmaken.

sudo nano /etc/systemd/system/cardigann.service

Het volgende kopiëren en plakken. En vervolgens aanpassen met je eigen gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Cardigann Daemon
[Service]
User=Username
Group=Groep
Type=simple
GuessMainPID=no
ExecStart=./cardigann/cardigann server –bind=”0.0.0.0″ –port=”5060″ –passphrase=”htpcguides”
Restart=always
RestartSec=120

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ctrl + X en dan Y om dit bestand op te slaan.

Cardigann systemd service actieveren.

sudo systemctl enable cardigann

Cardigann starten.

sudo service cardigann start

Je kan ook stop of restart gebruiken. Dus sudo service cardigann stop bijvoorbeeld.

De installatie van Cardigann is nu klaar.

Share This
0 Uncategorized

Leave a Reply