Rasberry Pi rechten geven op Synology mappen

In deze handleiding Rasberry Pi rechten geven op Synology mappen. Ga ik je uitleggen hoe je met je Rasberry Pi. De mappen van je Synology kan benaderen.

Ten eerste is het belangrijk. Dat jou Rasberry Pi een vast ip adres heeft. Want als je netwerk uitvalt. Of je Rasberry Pi wordt opnieuw opgestart. Dan bestaat de kans. Dat je Pi een ander ip adres krijgt. We gaan namelijk. Rechten geven op het ip adress van je Rasberry Pi.

Synology map rechten

Open de webpagina van je Synology.

gedeelde map Synology

Ga naar Configuratiescherm.

Klik op Gedeelde map.

volume bewerken synology

Klik met je rechtersmuis knop op de map die je wilt benaderen met je Rasberry Pi.

Kies voor Bewerken.

synology-volume-bewerken-machtigingen

Ga naar NFS machtigingen.

Klik op Maken.

Rasberry Pi rechten geven op Synology mappen

Bij Hostnaam of ip:. Geef je het ip adres op van je Rasberry Pi.

Je bent nu klaar met de handleiding Rasberry Pi rechten geven op Synology mappen.

343 0

Radarr installeren Ubuntu met NZBGet als download programma

We gaan in deze handleiding Radarr installeren Ubuntu met NZBGet. Vervolgens gaan we in Radarr configureren. Met NZBGet. Zodat je downloads, uit de nieuwsgroepen. Worden gedownload. Met NZBGet.

Radarr installeren Ubuntu

We gaan nu. De softwarelijst updaten.

sudo apt-get update

Nu gaan we  de benodigde software te installeren. Voor Radarr.

sudo apt-get install libmono-cil-dev curl mediainfo

Nu gaan we Radarr downloaden. Let op! Deze link kan verandert zijn. Als er een nieuwe versie uit is. Zie dan https://github.com/Radarr/Radarr/releases/ . Voor de juiste download link.

sudo wget https://github.com/Radarr/Radarr/releases/download/v0.2.0.870/Radarr.develop.0.2.0.870.linux.tar.gz

We gaan Radarr uitpakken. Naar de map verborgen map Radarr. Door een puntje “.” wordt de map verborgen.

sudo tar -xf Radarr* -C /.radarr/

Nu gaan we Map rechten goed zetten. Anders kan het zo zijn dat Radarr niet geüpdatet kan worden naar een recente versie.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /.radarr/Radarr

Nu moeten we naar de installatie map van Radarr.

cd /.radarr/Radarr

Nu gaan we Radarr starten.

mono Radarr.exe

Je kan Radarr nu benaderen via http://server.ip.adres:7878.

Radarr tijdens booten starten

We gaan nu Radarr toevoegen aan het init.d startup script. Zodat Radarr wordt gestart. Tijdens het opstart proces.

sudo nano /etc/systemd/system/radarr.service

Als je nu een melding krijgt. Dat Nano niet is geïnstalleerd. Voer dan onderstaande commando uit.

sudo apt-get install nano

Je moet het onderstaande script kopiëren. En vervolgens plakken. Let op! Pas de gebruikersnaam aan. Naar je eigen Ubuntu gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Radarr Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
User=gebruikersnaam
Group=user
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /.radarr/Radarr/Radarr.exe -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Druk nu op Ctrl+X toets. En daarna drukken we. Op de Y toets. En vervolgens op de Enter toets. Om het script op te slaan.

Nu moeten we het script nog actieveren.

sudo systemctl enable radarr

Nu kunnen we. De Radarr service starten.

sudo service radarr start

Nu even wachten. Radarr wordt nu gestart. Je bent nu klaar met de installatie van Radarr op Ubuntu.

330 0

Radarr installeren via de command line Ubuntu

In deze handleiding gaan Radarr installeren via de command line. Dit doen we op een systeem met Ubuntu. Vervolgens gaan we Radarr met NZBGet configureren. Zodat je gewenste films worden gedownload uit de nieuwsgroepen.

Radarr installeren via de command line Ubuntu

We gaan als eerste. Een update doen.

sudo apt-get update

Voer onderstaande commando uit. Om de benodigheden voor Radarr te installeren.

sudo apt-get install libmono-cil-dev curl mediainfo

Nu gaan we Radarr downloaden. Let op! Onderstaande link verandert. Als er een nieuwe versie uit is van Radarr. Zie dan “https://github.com/Radarr/Radarr/releases/”. Voor de juiste download link.

sudo wget https://github.com/Radarr/Radarr/releases/download/v0.2.0.870/Radarr.develop.0.2.0.870.linux.tar.gz

We gaan nu Radarr uitpakken. Dit doen we naar de map verborgen map Radarr. Door een puntje “.”. Wordt de map verborgen.

sudo tar -xf Radarr* -C /.radarr/

We moeten nu de map rechten goed zetten. Anders kan het zo zijn dat Radarr niet geüpdatet kan worden. Naar een recente versie.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /.radarr/Radarr

Nu gaan we naar de installatie map van Radarr.

cd /.radarr/Radarr

Nu starten we Radarr.

mono Radarr.exe

Je kan Radarr nu benaderen via http://server.ip.adres:7878.

Radarr automatisch starten Ubuntu

We gaan nu Radarr toevoegen aan het init.d startup script. Zodat Radarr wordt gestart, tijden het starten van de computer.

sudo nano /etc/systemd/system/radarr.service

Als je een foutmelding krijgt. Dat Nano niet is geïnstalleerd. Voer dan onderstaande commando uit.

sudo apt-get install nano

Dan onderstaande script kopiëren. En plakken. Let op! Pas de gebruikersnaam aan. Naar je eigen Ubuntu gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Radarr Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
User=gebruikersnaam
Group=user
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /.radarr/Radarr/Radarr.exe -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nu Ctrl+X, Y en Enter. Om het script op te slaan.

Nu moeten we het scipt nog actieveren.

sudo systemctl enable radarr

Nu kunnen we Radarr starten.

sudo service radarr start

Nu even wachten. Radarr wordt nu gestart. Je bent nu klaar met In deze handleiding gaan Radarr installeren via de command line.

330 0