Radarr installeren Ubuntu met NZBGet als download programma

We gaan in deze handleiding Radarr installeren Ubuntu met NZBGet. Vervolgens gaan we in Radarr configureren. Met NZBGet. Zodat je downloads, uit de nieuwsgroepen. Worden gedownload. Met NZBGet.

Radarr installeren Ubuntu

We gaan nu. De softwarelijst updaten.

sudo apt-get update

Nu gaan we  de benodigde software te installeren. Voor Radarr.

sudo apt-get install libmono-cil-dev curl mediainfo

Nu gaan we Radarr downloaden. Let op! Deze link kan verandert zijn. Als er een nieuwe versie uit is. Zie dan https://github.com/Radarr/Radarr/releases/ . Voor de juiste download link.

sudo wget https://github.com/Radarr/Radarr/releases/download/v0.2.0.870/Radarr.develop.0.2.0.870.linux.tar.gz

We gaan Radarr uitpakken. Naar de map verborgen map Radarr. Door een puntje “.” wordt de map verborgen.

sudo tar -xf Radarr* -C /.radarr/

Nu gaan we Map rechten goed zetten. Anders kan het zo zijn dat Radarr niet geüpdatet kan worden naar een recente versie.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /.radarr/Radarr

Nu moeten we naar de installatie map van Radarr.

cd /.radarr/Radarr

Nu gaan we Radarr starten.

mono Radarr.exe

Je kan Radarr nu benaderen via http://server.ip.adres:7878.

Radarr tijdens booten starten

We gaan nu Radarr toevoegen aan het init.d startup script. Zodat Radarr wordt gestart. Tijdens het opstart proces.

sudo nano /etc/systemd/system/radarr.service

Als je nu een melding krijgt. Dat Nano niet is geïnstalleerd. Voer dan onderstaande commando uit.

sudo apt-get install nano

Je moet het onderstaande script kopiëren. En vervolgens plakken. Let op! Pas de gebruikersnaam aan. Naar je eigen Ubuntu gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Radarr Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
User=gebruikersnaam
Group=user
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /.radarr/Radarr/Radarr.exe -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Druk nu op Ctrl+X toets. En daarna drukken we. Op de Y toets. En vervolgens op de Enter toets. Om het script op te slaan.

Nu moeten we het script nog actieveren.

sudo systemctl enable radarr

Nu kunnen we. De Radarr service starten.

sudo service radarr start

Nu even wachten. Radarr wordt nu gestart. Je bent nu klaar met de installatie van Radarr op Ubuntu.

handleiding  Radarr Ubuntu

  1. Radarr handleiding.
  2. Radarr installeren Ubuntu met NZBGet als download programma.
  3. Ubuntu Radarr configureren met NZBGet.
  4. Ubuntu download films met Radarr automatisch uit de nieuwsgroepen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter