Radarr installeren via de command line op een Ubuntu systeem

In deze handleiding gaan Radarr installeren via de command line. Dit doen we op een systeem met Ubuntu. Vervolgens gaan we Radarr met NZBGet configureren. Zodat je gewenste films worden gedownload uit de nieuwsgroepen.

Radarr installeren via de command line Ubuntu

We gaan als eerste. Een update doen.

sudo apt-get update

Voer onderstaande commando uit. Om de benodigdheden voor Radarr te installeren.

sudo apt-get install libmono-cil-dev curl mediainfo

Nu gaan we Radarr downloaden. Let op! Onderstaande link verandert. Als er een nieuwe versie uit is van Radarr. Zie dan “https://github.com/Radarr/Radarr/releases/”. Voor de juiste download link.

sudo wget https://github.com/Radarr/Radarr/releases/download/v0.2.0.870/Radarr.develop.0.2.0.870.linux.tar.gz

We gaan nu Radarr uitpakken. Dit doen we naar de map verborgen map Radarr. Door een puntje “.”. Wordt de map verborgen.

sudo tar -xf Radarr* -C /.radarr/

We moeten nu de map rechten goed zetten. Anders kan het zo zijn dat Radarr niet geüpdatet kan worden. Naar een recente versie.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /.radarr/Radarr

Nu gaan we naar de installatie map van Radarr.

cd /.radarr/Radarr

Nu starten we Radarr op.

mono Radarr.exe

Je kan Radarr nu benaderen via http://server.ip.adres:7878.

Radarr automatisch starten Ubuntu

We gaan nu Radarr toevoegen aan het init.d startup script. Zodat Radarr wordt gestart, tijden het starten van de computer.

sudo nano /etc/systemd/system/radarr.service

Als je een foutmelding krijgt. Dat Nano niet is geïnstalleerd. Voer dan onderstaande commando uit.

sudo apt-get install nano

Dan onderstaande script kopiëren. En plakken. Let op! Pas de gebruikersnaam aan. Naar je eigen Ubuntu gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Radarr Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
User=gebruikersnaam
Group=user
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /.radarr/Radarr/Radarr.exe -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nu Ctrl+X, Y en Enter. Om het script op te slaan.

Nu moeten we het scipt nog actieveren.

sudo systemctl enable radarr

Nu kunnen we Radarr starten.

sudo service radarr start

Nu even wachten. Radarr wordt nu gestart. Je bent nu klaar met In deze handleiding gaan Radarr installeren via de command line.

Geef als eerste een reactie

Leave a Reply