Installeer de torrent client Transmission op Debian

In deze handleiding installeer de torrent client Transmission op Debian. Gaan we de software Transmision installeren op een computer met Debian. Dit gaan we doen via de command line.

We gaan als eerste, Tranmission downloaden. En daarna installeren. Dit doen we met onderstaande.

apt-get install transmission-daemon

Als Transmission is geïnstalleerd. Dan moeten we deze stoppen. Anders kunnen we de instellingen niet bewerken. Dit doen we met onderstaande commando.

sudo /etc/init.d/transmission-daemon stop

Nu kunnen we de instellingen van Tranmission, gaan bewerken.

sudo nano /var/lib/transmission-daemon/info/settings.json

Nu kan je de instellingen aanpassen, naar je eigen smaak. Ik heb onderstaande instellingen gebruikt. Als je onderstaande instellingen kopieert. Dan moet je wel. De dik gedrukte tekst “WACHTWOORD”. aanpassen. Naar je eigen gewenste wachtwoord natuurlijk.

{
“alt-speed-down”: 50,
“alt-speed-enabled”: false,
“alt-speed-time-begin”: 540,
“alt-speed-time-day”: 127,
“alt-speed-time-enabled”: false,
“alt-speed-time-end”: 1020,
“alt-speed-up”: 50,
“bind-address-ipv4”: “0.0.0.0”,
“bind-address-ipv6”: “::1”,
“blocklist-enabled”: false,
“blocklist-url”: “http://iblocklist.commiecast.com/f/tagqfxtteucbuldhezkz/bt_level1.gz”,
“cache-size-mb”: 4,
“dht-enabled”: true,
“download-dir”: “/var/lib/transmission-daemon/downloads”,
“download-limit”: 100,
“download-limit-enabled”: 0,
“download-queue-enabled”: true,
“download-queue-size”: 5,
“encryption”: 2,
“idle-seeding-limit”: 30,
“idle-seeding-limit-enabled”: false,
“incomplete-dir”: “/home/downloads/incomplete”,
“incomplete-dir-enabled”: false,
“lpd-enabled”: true,
“max-peers-global”: 200,
“message-level”: 2,
“peer-congestion-algorithm”: “”,
“peer-limit-global”: 240,
“peer-limit-per-torrent”: 60,
“peer-port”: 51412,
“peer-port-random-high”: 65535,
“peer-port-random-low”: 49152,
“peer-port-random-on-start”: false,
“peer-socket-tos”: “default”,
“pex-enabled”: true,
“port-forwarding-enabled”: true,
“preallocation”: 1,
“prefetch-enabled”: 1,
“queue-stalled-enabled”: true,
“queue-stalled-minutes”: 30,
“ratio-limit”: 2,
“ratio-limit-enabled”: false,
“rename-partial-files”: true,
“rpc-authentication-required”: true,
“rpc-bind-address”: “0.0.0.0”,
“rpc-enabled”: true,
“rpc-password”: “WACHTWOORD”,
“rpc-port”: 9092,
“rpc-url”: “/transmission/”,
“rpc-username”: “transmission”,
“rpc-whitelist”: “127.0.0.1”,
“rpc-whitelist-enabled”: false,
“scrape-paused-torrents-enabled”: true,
“script-torrent-done-enabled”: false,
“script-torrent-done-filename”: “”,
“seed-queue-enabled”: false,
“seed-queue-size”: 10,
“speed-limit-down”: 100,
“speed-limit-down-enabled”: false,
“speed-limit-up”: 100,
“speed-limit-up-enabled”: false,
“start-added-torrents”: true,
“trash-original-torrent-files”: false,
“umask”: 18,
“upload-limit”: 100,
“upload-limit-enabled”: 0,
“upload-slots-per-torrent”: 14,
“utp-enabled”: true
}

Nu moet je het bestand opslaan met CTRL+X. En vervolgens drukken we op de y toets, om dit te bevestigen.

Nu kan je Transsmision weer starten met.

/etc/init.d/transmission-daemon start

Nu kan je Tranmission openen in je browser met http://ip-adres:9092.

Gebruikersnaam = transmission en wachtwoord wat je net hebt opgegeven, in het bestand settings.json.

Je bent nu klaar met de handleiding. Installeer de torrent client Transmission op Debian.

Geef als eerste een reactie

Leave a Reply