Debian installeer Lidarr om muziek te downloaden

In deze Lidarr installeren Debian handleiding. Gaan we Lidarr installeren op een op computer met het Debian OS . Zodat je muziek automatisch wordt gedownload, uit de nieuwsgroepen.

Lidarr installeren Debian

Benodigde software installeren voor Lidarr.

sudo apt install curl mediainfo sqlite3 libchromaprint-tools

Lidarr downloaden.

wget –content-disposition ‘http://lidarr.servarr.com/v1/update/master/updatefile?os=linux&runtime=netcore&arch=x64’

Nu moeten we Lidarr uitpakken.

tar -xvzf Lidarr.linux.tar.gz

Verplaats Lidarr naar de map opt.

sudo mv Lidarr/ /opt

De rechten goed zetten op de mapp van Lidarr. Let op pas gebruikersnaam en groep aan. Naar je eigen gebruikers naam en groep.

sudo chown -R gebruikersnaam:groep /opt/Lidarr

Automatisch starten Lidarr Debian

Download de Lidar.tar.gz. Kijk op deze site https://github.com/lidarr/Lidarr/releases Naar de juiste versie.

sudo nano /etc/systemd/system/lidarr.service

Het volgende script hierin plakken. Pas de gebruikersnaam en groep aan naar die van je zelf.

[Unit]
Description=Lidarr Daemon
After=syslog.target network.target
[Service]
User=gebruikersnaam
Group=groep
Type=simple

ExecStart=/opt/Lidarr/Lidarr -nobrowser -data=/var/lib/lidarr/
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Opnieuw laden van opstart.

sudo systemctl -q daemon-reload

Script van Lidarr toevoegen aan het automatisch starten.

sudo systemctl enable –now -q lidarr

Lidarr is nu beschikbaar op poort 8686. Deze kan je nu benaderen bijvoorbeeld via http://localhost:8686.

Mocht Lidarr niet starten voer onderstaande uit voor meer informatie.

sudo journalctl –since today -u lidarr

Dit was de handleiding Debian installeer Lidarr om muziek te downloaden.

Geef als eerste een reactie

Leave a Reply