Debian installeer Lidarr om muziek te downloaden

Debian installeer Lidarr

In deze Debian installeer Lidarr handleiding. Gaan we Lidarr installeren op een op computer met het Debian OS . Zodat je muziek automatisch wordt gedownload, uit de nieuwsgroepen.

Debian installeer Lidarr

Benodigde software installeren voor Lidarr installeren.

sudo apt install curl mediainfo sqlite3 libchromaprint-tools

Nu gaan we Lidarr downloaden.

wget –content-disposition ‘http://lidarr.servarr.com/v1/update/master/updatefile?os=linux&runtime=netcore&arch=x64’

Nu moeten we het programma Lidarr uitpakken.

tar -xvzf Lidarr.linux.tar.gz

Verplaats Lidarr naar de map opt.

sudo mv Lidarr/ /opt

De rechten goed zetten op de mapp van Lidarr. Let op! Pas gebruikersnaam en groep aan. Naar je eigen gebruikers naam en groep.

sudo chown -R gebruikersnaam:groep /opt/Lidarr

Automatisch starten Lidarr Debian

Download de Lidar.tar.gz. Kijk op deze site https://github.com/lidarr/Lidarr/releases Naar de juiste versie.

sudo nano /etc/systemd/system/lidarr.service

Het volgende script hierin plakken. Pas de gebruikersnaam en groep aan naar die van je zelf.

[Unit]
Description=Lidarr Daemon
After=syslog.target network.target
[Service]
User=gebruikersnaam
Group=groep
Type=simple

ExecStart=/opt/Lidarr/Lidarr -nobrowser -data=/var/lib/lidarr/
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Opnieuw laden van opstart.

sudo systemctl -q daemon-reload

Script van Lidarr toevoegen aan het automatisch starten.

sudo systemctl enable –now -q lidarr

Lidarr is nu beschikbaar op poort 8686. Deze kan je nu benaderen bijvoorbeeld via http://localhost:8686.

Mocht Lidarr niet starten voer onderstaande uit voor meer informatie.

sudo journalctl –since today -u lidarr

Dit was de handleiding Debian installeer Lidarr om muziek te downloaden.

Debian Lidarr handleiding

  1. Lidarr Handleiding.
  2. Debian installeer Lidarr via SSH.
  3. Configureer Lidarr Debian.

Geef als eerste een reactie

Leave a Reply