Htpc Manager installeren Ubuntu

In deze handleiding Htpc Manager installeren Ubuntu. Gaan we Htpc Manager installeren op een computer met Ubuntu. Dit doen we via de command line.

Ubuntu Manager Htpc installeren

Alle benodigdheden voor HTPC Manger installeren.

sudo apt-get install build-essential git python-imaging python-dev python-setuptools python-pip python-cherrypy vnstat -y

Dit stukje software is nodig om je computer informatie uit te lezen. Zo als bijvoorbeeld CPU en computer geheugen.

sudo pip install psutil

We gaan nu Htpc Manager downloaden en installeren.

sudo git clone https://github.com/Hellowlol/HTPC-Manager /.HTPCManager

Rechten goed zetten op de map van Htpc Manager.

sudo chown -R gebruikersnaam:user /.HTPCManager

Nu gaan weHtpc Manager starten.

python /opt/HTPCManager/Htpc.py –daemon

Htpc Manager is nu geïnstalleerd.

Automatisch starten Ubuntu

Nu gaan we Htpc Manager toevoegen aan de opstart van Ubuntu.

Nu toevoegen aan de opstart.

sudo cp /.HTPCManager/initscripts/initd /etc/init.d/htpcmanager

We gaan nu het script bewerken.

sudo nano /etc/init.d/htpcmanager

Pas onderstaande aan. Anders werkt je script niet.

######### bewerkt mij ################## #

path to app APP_PATH=./HTPCManager

Maak nu het script uitvoerbaar.

sudo chmod +x /etc/init.d/htpcmanager

Update het script, tijdens het opstarten.

sudo update-rc.d htpcmanager defaults

Nu gaan we Upstart installeren.

sudo apt-get install upstart

Type Yes. Indien dit gevraagd wordt.

We gaan nu het opstart script aanmaken.

sudo nano /etc/init/htpcmanager.conf

Kopieer onderstaande. En plak dit er in. En pas vervolgens je gebruiker aan.

#description “Upstart Script to run HTPCManager as a service on Ubuntu/Debian based systems”

#Geef je gebruikersnaam hier onder aan!
setuid gebruiker
setgid gebruiker

start on runlevel [2345]
stop on runlevel [016]

respawn

exec / /.HTPCManager/Htpc.py –daemon

Druk nu Ctrl+X, en dan Y om dit bestand op te slaan.

Je bent nu klaar met de installatie! Als jij je computer met Ubuntu, nu opnieuw start. Dan wordt Htpc manager automatisch gestart.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter