Lidarr installeren Ubuntu via de command line

In deze Lidarr installeren Ubuntu handleiding. Gaan we Lidarr installeren op een Ubuntu Computer. Zodat je boeken automatisch worden gedownload, uit de nieuwsgroepen.

Mono 5.8 of hoger is nodig. Dus we gaan deze installeren.

Mono installeren Ubuntu

We hebben een nieuwere versie Mono nodig. De standaard versie die met Ubuntu mee komt is te oud.

We moeten de juiste sleutel ophalen voor Mono.

sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF

echo “deb http://download.mono-project.com/repo/ubuntu xenial main” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official.list

We moeten, een update doen.

sudo apt-get update

Nu gaan we Mono installeren.

sudo apt-get install mono-devel

Mono is nu geïnstalleerd.

Lidarr downloaden en installeren Ubuntu

Download de Lidar.tar.gz. Kijk op deze site https://github.com/lidarr/Lidarr/releases  naar de juiste versie.

We gaan nu Lidarr downloaden. Let op! Ook hier, moet je het versie nummer aanpassen.

sudo wget https://github.com/lidarr/Lidarr/releases/download/v0.5.0.583/Lidarr.develop.0.5.0.583.linux.tar.gz

Nu moeten we, Lidarr uitpakken.

sudo tar -xzvf Lidarr.develop.0.5.0.583.linux.tar.gz

Nu gaan Lidarr starten.

sudo mono –debug /opt/Lidarr/Lidarr.exe

Lidarr is nu beschikbaar op poort 8686. Deze kan je  nu benaderen bijvoorbeeld via http://localhost:8686.

Lidarr automatisch starten

Een Lidarr gebruiker en groep aanmaken.

useradd -s /bin/false -d /var/lib/lidarr/ -r -m -U lidarr

De rechten goed zetten op de Lidarr map.

chown -R lidarr:lidarr /opt/Lidarr
chmod -R a=,a+X,u+rw,g+r /opt/Lidarr

Maak een Lidarr service bestand aan.

sudo nano lidarr.service

Het volgende moet er in dit bestand staan.

[Unit]
Description=Lidarr Daemon
After=network.target

[Service]
User={User account for Lidarr}
Group={Group account for Lidarr}
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /opt/Lidarr/Lidarr.exe -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla het bestand op ctrl+x. En y om dit te bevestigen.

Nu het service bestand verplaatsen.

mv lidarr.service /etc/systemd/system/

We gaan de Lidarr service toevoegen.

systemctl enable lidarr.service

We starten de Lidarr service.

systemctl start lidarr.service

Je bent nu klaar met de installatie van Lidarr op Ubuntu. En Lidarr wordt nu automatisch gestart tijdens het opstarten van Ubuntu.

Share This

Geef een reactie