Lidarr installeren Ubuntu via de command line om muziek te downloaden

In deze Lidarr installeren Ubuntu handleiding. Gaan we Lidarr installeren op een Ubuntu Computer. Zodat je muziek automatisch wordt gedownload, uit de nieuwsgroepen.

Mono 5.8 of hoger is nodig. Daarom, gaan we deze installeren.

Lidarr Mono installeren Ubuntu

We hebben een nieuwere versie Mono nodig. De standaard Mono versie die met Ubuntu mee komt. Is te oud voor Lidarr.

We moeten de juiste sleutel ophalen voor Mono.

sudo apt-key adv –keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 –recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF

echo “deb http://download.mono-project.com/repo/ubuntu xenial main” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official.list

Het is nodig. Dat we een update doen.

sudo apt-get update

Nu gaan we, Mono installeren.

sudo apt-get install mono-devel

Mono is nu geïnstalleerd op je Ubuntu.

Lidarr installeren Ubuntu

Download de Lidar.tar.gz. Kijk op deze site https://github.com/lidarr/Lidarr/releases Naar de juiste versie.

We gaan nu Lidarr downloaden. Let op! Ook hier, moet je het versie nummer aanpassen.

sudo wget https://github.com/lidarr/Lidarr/releases/download/v0.5.0.583/Lidarr.develop.0.5.0.583.linux.tar.gz

Nu moeten we, Lidarr uitpakken.

sudo tar -xzvf Lidarr.develop.0.5.0.583.linux.tar.gz

Nu gaan we, Lidarr starten.

sudo mono –debug /opt/Lidarr/Lidarr.exe

Lidarr is nu beschikbaar op poort 8686. Deze kan je nu benaderen bijvoorbeeld via http://localhost:8686.

Lidarr automatisch starten

Een Lidarr gebruiker, en groep aanmaken.

useradd -s /bin/false -d /var/lib/lidarr/ -r -m -U lidarr

Nu gaaan we de rechten goed zetten op de Lidarr map.

chown -R lidarr:lidarr /opt/Lidarr
chmod -R a=,a+X,u+rw,g+r /opt/Lidarr

Maak een Lidarr service bestand aan.

sudo nano lidarr.service

Het volgende, moet er in dit bestand staan.

[Unit]
Description=Lidarr Daemon
After=network.target

[Service]
User={User account for Lidarr}
Group={Group account for Lidarr}
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /opt/Lidarr/Lidarr.exe -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Sla het bestand op met ctrl+x. En y om dit te bevestigen.

Nu, het service bestand verplaatsen.

mv lidarr.service /etc/systemd/system/

We gaan de Lidarr service toevoegen.

systemctl enable lidarr.service

We starten, de Lidarr service.

systemctl start lidarr.service

Je bent nu klaar met de installatie van Lidarr op Ubuntu. En Lidarr wordt nu automatisch gestart tijdens het opstarten van Ubuntu.

Lidarr handleiding Ubuntu

  1. Lidarr handleiding.
  2. Lidarr installeren Ubuntu.
  3. Lidarr configureren Ubuntu.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter