Muximux installeren Ubuntu via de command line

In deze handleiding Muximux installeren Ubuntu. Gaan we Muximux installeren via de command line op een computer met Ubuntu. Vervolgens gaan we Muximux configuren.

Nginx en php installeren Ubuntu

We hebben een webserver nodig. Dus we gaan Nginx installeren .

Voor de zekerheid doen we de software lijst update.

sudo apt update

We gaan nu Nginx met PHP installeren.

sudo apt install nginx php7.0-fpm git

Nu is PHP en Nginx geïnstalleerd.

Muximux installeren Ubuntu

Nu wordt het tijd dat we Muximux gaan installeren.

Ga naar de www map van je webserver.

cd /var/www

Nu gaan we de software Muximux downloaden.

git clone https://github.com/mescon/Muximux muximux

Vervolgens moeten we de rechten goed zetten. Voor de Muximux map.

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/muximux

Nu gaan we een vhost aanmaken, voor Muximux.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/muximux

Kopieer onderstaande. En plak dit in je vhost. Let op! Pas dynamic_DNS en het ip adres aan 192.168.1.100. Als je geen dynamic DNS hebt. Dan kan je dit weglaten.

Pas het ip adres aan. Naar het ip adres van je Ubuntu computer.

Het beste is ook om dit ip adres, vast te zetten in je router. Als je dit nog niet hebt gedaan. Anders is de kans groot dat je elke keer opnieuw de vhost moet aanpassen. Als je Ubuntu computer opnieuw is gestart.

server {
server_name dynamic_DNS 192.168.1.100;
access_log /var/log/nginx/muximux.access.log;
error_log /var/log/nginx/muximux.error.log;
root /var/www/muximux/;
index index.php;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
include fastcgi_params;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}
}

Druk nu tegelijk op CTRL+ Y toets. En vervolgens op Y toets. Om dit bestand op te slaan.

Symlink de Muxmix virtual host. Om de site te actieveren.

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/muximux /etc/nginx/sites-enabled/muximux

Nu gaan we een controle uitvoeren of dit goed is gegaan.

sudo nginx -t

Nu moeten we Nginx opnieuw starten.

sudo service nginx restart

De installatie van Muximux is nu klaar. En je kan nu openen via je, gewenste ip adres.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter