Watcher installeren Ubuntu command line

In deze handleiding Watcher installeren Ubuntu command line. Gaan we het programma Watcher installeren via de command line. Watcher maakt het mogelijk om Automatisch  je films te downloaden uit de nieuwsgroepen. Torrent bestanden worden bij Watcher helaas niet ondersteunt.

Watcher installeren Ubuntu

We moeten als eerste een update doen.

sudo apt-get update

We moeten de benodigde software installeren voor Watcher. Tenzij je dit al een keer hebt gedaan.

Recente bron voor Python toevoegen.

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

Python 3 installeren.

sudo apt-get install python3.8

Download Watcher en installeer deze in de verborgen map watcher

sudo git clone https://github.com/nosmokingbandit/watcher ./watcher

Map rechten goed zetten. Let op! Pas gebruikersnaam aan naar die van je eigen.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam ./watcher

Ga naar de juiste map en start watcher.

cd ./watcher
python watcher.py

Je bent nu klaar met de installatie van Watcher. En je kan nu deze benaderen via http://ip-adres-vanje-ubuntupc:9090

Automatisch starten

Het is natuurlijk wel erg handig als Watcher automatisch wordt gestart. Tijdens het opstart proces van Ubuntu.

We gaan de systemd configuration bestand aanmaken voor Watcher.

sudo nano /etc/systemd/system/watcher.service

Zet onderstaande kopieer en plak dit hierin. En pas de gebruiker aan. Naar je eigen gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Watcher Daemon
[Service]
User=gebruiker
Group=gebruiker
Type=forking
GuessMainPID=no
ExecStart=/usr/bin/python2.7 ./watcher.py –address 0.0.0.0 -d
Restart=no

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ctrl+X  toets. En vervolgen y toets om het bestand op te slaan, en te verlaten.

De systemd service moet worden toegestaan voor Watcher.

sudo systemctl enable watcher

Nu de Watcher service starten.

sudo service watcher start

Watcher wordt nu gestart, als Ubuntu opnieuw wordt gestart. Je kan dit testen door een reboot te doen.

sudo reboot

Je bent nu klaar met de installatie van Watcher.

Geef als eerste een reactie

Leave a Reply