Watcher installeren Ubuntu command line

In deze handleiding “Watcher installeren Ubuntu command line” Gaan we het programma Watcher installeren via de command line. Watcher maakt het mogelijk om Automatisch  je films te downloaden via de nieuwsgroepen. Torrent bestanden worden bij dit programma niet ondersteunt.

sudo apt-get update

Benodigde software installeren als dat nog is gedaan.

sudo apt-get install python2.7 git python-levenshtein -y

Download Watcher en installeer deze in de verborgen map watcher

sudo git clone https://github.com/nosmokingbandit/watcher ./watcher

Map rechten goed zetten. Let op! Pas gebruikersnaam aan naar die van je eigen.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam ./watcher

Ga naar de juiste map en start watcher.

cd ./watcher
python watcher.py

Je bent nu klaar met de installatie van Watcher. En je kan nu deze benaderen via http://ip-adres-vanje-ubuntupc:9090

Watcher automatisch starten Ubuntu

Het is natuurlijk wel handig als Watcher automatich wordt gestart als Ubuntu wordt gestart.

We gaan de systemd configuration bestand aanmaken voor Watcher.

sudo nano /etc/systemd/system/watcher.service

Zet onderstaande er in. En pas de gebruiker aan!

[Unit]
Description=Watcher Daemon
[Service]
User=gebruiker
Group=gebruiker
Type=forking
GuessMainPID=no
ExecStart=/usr/bin/python2.7 ./watcher.py –address 0.0.0.0 -d
Restart=no

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ctrl+X en vervolgen y om het bestand op te slaan en te verlaten.

De systemd service toestaan voor Watcher.

sudo systemctl enable watcher

Watcher service starten.

sudo service watcher start

Watcher wordt nu gestart als Ubuntu opnieuw wordt gestart. Je kan dit testen door een reboot te doen.

sudo reboot

Je bent nu klaar.

Share This

Geef een reactie