Ubuntu Watcher installeren via de command line

In deze Ubuntu Watcher installeren handleiding gaan we Watcher installeren op een Ubuntu systeem via de command line. En we gaan er voor zorgen dat Watcher automatisch wordt gestart tijdens het opstart proces.

Watcher maakt het mogelijk om automatisch films te downloaden uit de nieuwsgroepen. En via torrent bestanden.

Ubuntu Watcher installeren logo

Installeer Watcher

Het is nodig dat we een update doen.

sudo apt-get update

We moeten de benodigdheden installeren voor Watcher. Het kan zijn dat je deze all hebt geïnstalleerd.

Controleer of Python versie 3 is geïnstalleerd.

python –version

Installatie mogelijkheid voor python 3 toevoegen.

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

Python 3 installeren.

sudo apt install python3.8

Download Watcher en installeer deze in de verborgen map watcher

sudo git clone https://github.com/nosmokingbandit/watcher ./watcher

Map rechten goed zetten. Let op! Pas de gebruikersnaam aan. Naar die van je zelf.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam ./watcher

Ga naar de juiste map. En start vervolgens Watcher.

cd ./watcher
python watcher.py

Je bent nu klaar met de installatie van Watcher. En je kan nu deze benaderen via http://ip-adres-vanje-ubuntu:9090

Ubuntu Watcher automatisch starten

Nu gaan we er voor zorgen dat Watcher opstart, tijdens het opstart proces van Ubuntu.

We gaan een systemd configuration bestand aanmaken.

sudo nano /etc/systemd/system/watcher.service

Zie onderstaande. Kopieer deze tekst plak dit hierin. En pas de gebruiker aan. Naar je eigen gebruikersnaam. Let op! Het kan zijn dat je de Python versie moet aanpassen. Er staat nu /usr/bin/python3.8

[Unit]
Description=Watcher Daemon
[Service]
User=gebruiker
Group=gebruiker
Type=forking
GuessMainPID=no
ExecStart=/usr/bin/python3.8 ./watcher.py –address 0.0.0.0 -d
Restart=no

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ctrl+X  toets. En vervolgen y toets. Om het bestand op te slaan, en te sluiten.

De systemd service, moet worden toegestaan voor Watcher.

sudo systemctl enable watcher

Nu gaan we de Watcher service starten.

sudo service watcher start

Watcher wordt nu gestart, als Ubuntu opnieuw wordt gestart. Je kan dit testen door een reboot te doen.

sudo reboot

Je bent nu klaar met de installatie van Watcher op Ubuntu.

Ubuntu Watcher handleiding

  1. Watcher3 handleiding.
  2. Ubuntu Watcher installeren.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter