Mylar installeren Ubuntu via de command line

In deze Mylar Ubuntu handleiding. Gaan we Mylar installeren via de command line. Op een computer met Ubuntu.

Je moet er rekening mee houden dat dit project niet heel erg actief is. Zo als bijvoorbeeld het programma Sickrage of CouchPotato. Hierdoor worden bugs minder snel opgelost. Maar er is momenteel nog geen ander alternatief .

De kans is groot dat git al is geïnstalleerd. Maar voor de zekerheid voer bovenstaande commando uit.

sudo apt-get install git-core

Nu Python en cherrypy installeren. Als dat nog niet is gedaan.

sudo apt-get install python python-cherrypy git -y

We gaan de beta versie downloaden. Naar de map “.\Mylar” Let op, het puntje! Dit zorgt er voor dat de map verborgen is.

sudo git clone https://github.com/evilhero/mylar -b development /./Mylar

Nu de rechten goed zetten op de map Mylar.

sudo chown username:username -R ./Mylar

Mylar starten.

python /opt/Mylar/Mylar.py -d

Je kan Mylar nu benaderen via http://ip.addres:8090.

Mylar automatisch starten Ubuntu

Het is erg handig als Mylar wordt gestart tijdens het starten van Ubuntu. Dus dat gaan we nu doen.

Opstart script aanmaken. Pas de gebruikersnaam aan!

MYLAR_USER=je Ubuntu gebruikersnaam
MYLAR_HOME=./Mylar
MYLAR_DATA=./Mylar
MYLAR_PORT=8090

sudo nano /etc/default/mylar

Ctrl+X, dan Y en vervolgens Enter.

Het opstart script kopiëren naar de juiste plek.

sudo cp ./Mylar/init-scripts/ubuntu.init.d /etc/init.d/mylar

Nu de rechten goed zetten.

sudo chmod +x /etc/init.d/mylar

Standaard waarden Mylar updaten.

sudo update-rc.d mylar defaults

Je kan Mylar nu starten met.

sudo service mylar start

Je kan Mylar  opnieuw starten met.

sudo service mylar restart

Of stoppen met.

mylar service stop

Je bent nu klaar met het opstart script. Mylar wordt nu automatisch gestart als de computer opnieuw wordt opgestart.

Share This

Geef een reactie