nZEDb installeren Ubuntu om informatie uit de nieuwsgroepen te halen

nzedb


In deze nZEDb handleiding gaan we nZEDb installeren op een computer met het besturingssysteem Ubuntu. nZEDb is een Fork van het bekende NewzNab. Het voordeel van nZEDb is dat deze volledig gratis is. En dat er veel meer ontwikkelingen gaande zijn.

nZEDb installatie voorbereiden

We moeten zeker weten dat de installatie van je Ubuntu up to date is. Dat doen we door het volgende uit te voeren.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Apparmor kan er voor zorgen dat nZEDb niet goed werkt. Die gaan we dus verwijderen.

sudo /etc/init.d/apparmor stop
sudo /etc/init.d/apparmor teardown
sudo update-rc.d -f apparmor remove

Wees er zeker van dat python 3 is geïnstalleerd.

sudo apt-get install python3-setuptools

We hebbende de module Cymysql nodig. Deze kan wat lastig te zijn installeren. Maar in mijn geval heb ik het opgelost door het volgende te doen. Dit werkt voor Python 3. Mocht je een foutmelding krijgen bij het ophalen. Kijk dan even op de http://pypi.python.org/packages/source/c/cymysql/ pagina. Misschien is er een nieuwe versie beschikbaar is of deze kan verplaats zijn.

wget http://pypi.python.org/packages/source/c/cymysql/cymysql-0.7.1.tar.gz
tar xfvz cymysql-0.7.1.tar.gz
cd cymysql-0.7.1
sudo python3 setup.py install

Mocht bovenstaande niet werken. Dan kan je het op de volgende manier ook proberen. Echter bij mij werkten het niet.

python3 -m easy_install pip
pip-3.3 install cymysql

Nu gaan we php installeren. Als je dat nog niet hebt gedaan.

sudo apt-get install -y php5 php5-dev php-pear php5-gd php5-mysql php5-curl

Vervolgens moeten we php nog aanpassen.

sudo nano /etc/php5/cli/php.ini

De volgende  aanpassingen moet je in php.ini doen:

register_globals = Off
max_execution_time = 120
memory_limit = 1024M en als je heel veel ram hebt -1
tijdzone veranderen
date.timezone = Europe/London

Nu moeten we een Database gaan aanmaken. Als je het simpel wilt houden kies je voor mysql. voer onderstaande commando uit. Om mysql te installeren.

sudo apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient-dev

Als je kies voor een wat betere database. Kan je kiezen voor MariaDB voer onderstaande commando’s uit om Mariadb te installeren.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com 0xcbcb082a1bb943db
sudo add-apt-repository ‘deb http://ftp.osuosl.org/pub/mariadb/repo/5.5/ubuntu raring main’
sudo apt-get update
sudo apt-get install mariadb-server

Nu moeten we nog de database aanmaken. En een gebruiker daar rechten op geven. We moeten eerst in mysql inloggen. Dat doen we door het volgende commando uit te voeren.

 mysql -u root
(indien een wachtwoord nodig is onderstaande commando uitvoeren)
mysql -u root -p

Nu gaan we de “nzedb”  database aanmaken.

create database nzedb;

Nu gaan we een gebruiker aanmaken “nzedbgebruiker” met het wachtwoord “nzedbwachtwoord”.

CREATE USER ‘nzedbdgebruiker’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘nzedbwachtwoord’;

Nu moeten we de gebruiker “nzedbdgebruiker nog rechten geven op de “nzebd” database.

GRANT ALL PRIVILEGES ON * nzedbd * TO ‘nzdbgebruiker’@’localhost’;

Nu nog voor de zekerheid onderstaande commando. Zodat we zeker weten dat de rechten worden doorgevoerd.

FLUSH PRIVILEGES;

Nu gaan we uit mysql met het volgende commando.

exit

Nu hebben we nog een webserver nodig. Als je die nog niet hebt geïnstalleerd de volgende commando’s uitvoeren om Apache te installeren.

sudo apt-get install apache2

Nu moeten we het php filtje nog aanpassen.

sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

De volgende aanpassingen moeten we doen.

register_globals = Off
max_execution_time = 120
memory_limit = 1024M
date.timezone = Europe/London

Nu moeten we nog een config aanmaken voor website

sudo nano /etc/apache2/sites-available/nZEDb

De volgende informatie hier inplakken en opslaan:

<VirtualHost *:80>
ServerName xxxx
ServerAdmin xxxxx
ServerAlias xxxx
DocumentRoot “/var/www/nZEDb/www”
LogLevel warn
ServerSignature Off

<Directory “/var/www/nZEDb/www”>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

</VirtualHost>

Nu nog de website actieveren

sudo a2dissite default
sudo a2ensite nZEDb
sudo a2enmod rewrite
sudo service apache2 restart

Mocht het zo zijn dat je een foutmelding krijg voer het volgende commando uit.

sudo sh -c ‘echo “ServerName localhost” >> /etc/apache2/conf.d/name’ && sudo service apache2 restart

Nu moeten we nog wat extra software installeren willen we nZEDb goed kunnen gebruiken.

We gaan nu Unrar installeren zodat er inde datbase geen downloads komen met wachtwoorden.

sudo apt-get install unrar-free

Vervolgens Media info installeren. Zodat in nZEDb weet wat iets is.

sudo add-apt-repository ppa:shiki/mediainfo
sudo apt-get update
sudo apt-get install mediainfo

Nu lame nog installeren.

sudo apt-get install lame

Je kan als extra ook nog als extra FFMPG installeren. Maar dat vind ik een beetje zonde van de HD ruimte. Voor meer informatie zie http://trac.ffmpeg.org/wiki/UbuntuCompilationGuide

Voordat we nZEDb kunnen gaan installeren. Moeten we zeker weten dat GIT is geïnstalleerd. Dat doen we door het volgende in te voeren.

sudo apt-get install git

nZEDb installeren Ubuntu

Ga naar de map /var/www/ en haal nZEDb op.

cd /var/www
git clone https://github.com/nZEDb/nZEDb.git

Nu moeten we de map rechten nog goed zetten, voor nZEDB.

cd nZEDb
sudo chmod -R 755
sudo chmod 777 /var/www/nZEDb/www/lib/smarty/templates_c
sudo chmod -R 777 /var/www/nZEDb/www/covers
sudo chmod 777 /var/www/nZEDb/www
sudo chmod 777 /var/www/nZEDb/www/install
sudo chmod -R 777 /var/www/nZEDb/nzbfiles

En nu kan je naar de webpagina gaan van nZEDb om de installatie te doen via http://je-ip-adres/install

Ga naar de volgende stap  nzedb configurerennZEDb configureren

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter