Radarr installeren Ubuntu om films te downloaden

In deze Radarr installeren Ubuntu handleiding. Gaan we Radarr installeren en de benodigde software om Radarr werkend te krijgen. Dit doen we via de command line.

Radarr installeren op een Ubuntu systeem

We moeten als eerst een update doen.

sudo apt-get update

Voer onderstaande commando uit. Om de benodigde software te installeren.

sudo apt-get install libmono-cil-dev curl mediainfo

Nu gaan we Radarr downloaden. Let op! Deze link kan verandert zijn. Als er een nieuwe versie uit is. Zie dan  https://github.com/Radarr/Radarr/releases/ voor de juiste link.

sudo wget https://github.com/Radarr/Radarr/releases/download/v0.2.0.870/Radarr.develop.0.2.0.870.linux.tar.gz

Radarr uitpakken naar de map verborgen map Radarr. Door een puntje “.” wordt de map verborgen.

sudo tar -xf Radarr* -C /.radarr/

Map rechten goed zetten. Anders kan het zo zijn dat Radarr niet geüpdatet kan worden naar een recente versie.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /.radarr/Radarr

Nu moeten we naar de installatie map van Radarr.

cd /.radarr/Radarr

Nu gaan we Radarr starten.

mono Radarr.exe

Je kan Radarr nu benaderen via http://server.ip.adres:7878.

Radarr automatisch starten init.d

We gaan nu Radarr toevoegen aan het init.d startup script. Zodat Radarr wordt gestart. Als Ubuntu wordt gestart.

sudo nano /etc/systemd/system/radarr.service

Als je een melding krijgt dat Nano niet is geïnstalleerd. Voer onderstaande commando uit.

sudo apt-get install nano

Dan onderstaande script kopiëren en plakken. Let op! Pas de gebruikersnaam aan naar je eigen Ubuntu gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Radarr Daemon
After=syslog.target network.target

[Service]
User=gebruikersnaam
Group=user
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mono /.radarr/Radarr/Radarr.exe -nobrowser
TimeoutStopSec=20
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nu Ctrl+X, Y en Enter om het script op te slaan.

Nu moeten we het scipt nog actieveren.

sudo systemctl enable radarr

Nu kunnen we Radarr starten.

sudo service radarr start

Nu even wachten. Radarr wordt nu gestart. Je bent nu klaar met de installatie van Radarr op Ubuntu.

Ubuntu Radarr handleiding

  1. Radarr handleiding.
  2. Radarr installeren Ubuntu via de command line.
  3. Ubuntu Radarr configureren met SABnzbd.
  4. Radarr Ubuntu films downloaden.

Geef als eerste een reactie

Leave a Reply