SickChill installeren Ubuntu via de command line voor tv series

SickChill

In deze handleiding gaan we SickChill installeren Ubuntu via command line. In deze SickChil Ubuntu handleiding gaan we er vanuit dat we de lunix distro Ubuntu gebruiken. Het zou niet veel uit moeten maken welke lunix distro je gebruikt. Zo als je zal zien verschild deze handleiding niet veel met SickRage. Dit komt omdat de SickRage repositry is gehijacked door Echel0n. De originele repository werkt niet goed van SickRage.

SickChill installeren Ubuntu via command line

Voordat we SickChill kunnen installeren. Moeten we als eerste Python installeren. Dat doen we door het volgende commando uit te voeren.

sudo apt-get install git-core python python-cheetah

Geef vervolgens je root wachtwoord op.

Ga nu naar je home directory. Of een andere directory. En dan, gaan we SickChill downloaden.

cd ~
sudo -u sickrage git clone https://github.com/SickChill/SickChill.git /opt/sickrage .sickchill

SickChill word nu gedownload. En deze wordt geplaatst in de map “.sickchill” let op!, het puntje.

We gaan nu naar de map van SickChill. En we hernoemen de file autoProcessTV.cfg.sample, naar autoProcessTV.cfg. Zodat we het script kunnen gaan gebruiken. Zodat SickChill je tv seriers kan hernoemen naar de juiste naam.

cd ~/.sickchill
cp -a autoProcessTV/autoProcessTV.cfg.sample autoProcessTV/autoProcessTV.cfg

Nu kunnen we SickChill starten,  met onderstaande commando.

python ~/.sickbeard/SickBeard.py

Je kan SickChill nu openen, via je browser. Standaard is SickChill actief op 8081. Je kan SickChill benaderen via “http://localhost:8081”. Of via http://ip-adres:8081.

SickChill automatisch starten

Het is natuurlijk erg handig, als SickChill automatisch wordt start.

We gaan nu het opstart bestand kopiëren.

sudo cp ~/.sickbeard/init.ubuntu /etc/init.d/sickbeard

Vervolgens moeten we de rechten goed zetten, op het scriptje.

sudo chmod +x /etc/init.d/sickbeard

Nu moeten we nog een file maken, met de juiste instellingen.

sudo nano /etc/default/sickbeard

De volgende instellingen moeten hier in staan. In het bestand wat je net hebt aangemaakt.

# COPY THIS FILE TO /etc/default/sickbeard
SB_HOME=/home/je_gebruikers_naam/.sickchill/
SB_DATA=/home/je_gebruikers_naam/.sickchill/
SB_USER=je_gebruikers_naam

Druk nu op Ctrl+ x toets. Om dit op te slaan.

Nu nog de rechten goed zetten.

sudo chmod +x /etc/default/sickbeard

En vervolgens gaan we, de boot volgorde updaten.

sudo update-rc.d sickbeard defaults

Als, dat goed is gegaan. Dan kan je de volgende commando’s gebruiken.

sudo service sickbeard start

of

sudo service sickbeard stop

of

sudo service sickbeard restart

Je bent nu klaar met de handleiding SickChill installeren Ubuntu via command line.

SickChill handleiding Ubuntu

  1. SickChill handleiding.
  2. SickChill installeren Ubuntu.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter