NZBMegasearch installeren Ubuntu

In deze NZBMegasearch installeren Ubuntu handleiding. Gaan we NZBMegasearch installeren op een Ubuntu pc. Zodat je toegang hebt tot meer Search providers. Voor je automatisch download programma’s.

We gaan de benodigdheden voor NZBMegasearch installeren.

sudo apt-get install python2.7 git python-openssl -y

Nu NZBMegasearch downloaden naar de verborgen map nzbmegasearch. Dit doe je door het puntje! Dus”./nzbmegasearch”.

sudo git clone https://github.com/Mirabis/usntssearch  ./nzbmegasearch

Nu de juiste gebruiker. Rechten geven op de map

sudo chown -R gebruiker:gebruiker ./nzbmegasearch

We kijken nu. Of NZBmegasearch, gestart kan worden.

python /opt/nzbmegasearch/NZBmegasearch/mega2.py daemon

De installatie van NZBmegasearch is nu klaar.

 NZBmegasearch automatisch starten Ubuntu

Het is natuurlijk fijn. Als NZBmegasearch gestart wordt. Tijdens het opstarten van je Ubuntu. Dat gaan we nu doen.

We gaan het script bestand aanmaken.

sudo nano /etc/systemd/system/nzbmegasearch.service

Vervolgens plakken we onderstaande script. in het nzbmegaserch.service bestand.

[Unit]
Description=NZBMegaSearch systemd
Wants=network-online.target
After=network.target network-online.target

[Service]
User=user
Group=user
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/python ./nzbmegasearch/NZBmegasearch/mega2.py daemon
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Het script mogelijk maken.

sudo systemctl enable nzbmegasearch

Het opstart script starten.

sudo service nzbmegasearch start

Als het script is opgestart. Zonder problemen. Dan is alles, goed gegaan. Je bent nu klaar met de handleiding NZBMegasearch installeren Ubuntu.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter