NZBMegasearch installeren Ubuntu

In deze NZBMegasearch installeren Ubuntu handleiding. Gaan we NZBMegasearch installeren op een Ubuntu pc. Zodat je meer Search providers hebt. Voor je automatisch download programma’s.

We gaan de benodigdheden voor NZBMegasearch installeren.

sudo apt-get install python2.7 git python-openssl -y

Nu NZBMegasearch downloaden naar de verborgen map nzbmegasearch. Dit doe je door het puntje! “./nzbmegasearch”

sudo git clone https://github.com/Mirabis/usntssearch  ./nzbmegasearch

Nu de juiste gebruiker. Rechten geven op de map

sudo chown -R gebruiker:gebruiker ./nzbmegasearch

We kijken nu of NZBmegasearch. Gestart kan worden.

python /opt/nzbmegasearch/NZBmegasearch/mega2.py daemon

De installatie van NZBmegasearch is nu klaar.

 NZBmegasearch automatisch starten Ubuntu

Het is natuurlijk fijn als NZBmegasearch gestart wordt. Tijdens het opstarten van je Ubuntu. Dat gaan we in orde maken.

We gaan het script bestand aanmaken.

sudo nano /etc/systemd/system/nzbmegasearch.service

Vervolgens plakken we onderstaande script in dit bestand.

[Unit]
Description=NZBMegaSearch systemd
Wants=network-online.target
After=network.target network-online.target

[Service]
User=user
Group=user
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/python ./nzbmegasearch/NZBmegasearch/mega2.py daemon
KillMode=process
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Het script mogelijk maken.

sudo systemctl enable nzbmegasearch

Het opstart script starten.

sudo service nzbmegasearch start

Als het script is gestart. Dan is alles goed gegaan. Je bent nu klaar met de handleiding NZBMegasearch installeren Ubuntu.

Share This

Geef een reactie