Cardigann installeren Ubuntu via de command line

In deze handleiding Cardigann installeren Ubuntu via de command line. Ga ik je uitleggen hoe je Cardigann kan installeren op een Ubuntu computer. Via de command line.

We gaan map aanmaken voor Cardigann.

mkdir ./cardigann

We moeten de rechten hier goed op zetten. Let op! Gebruiker moet je eigen gebruikersnaam zijn.

sudo chown -R gebruiker:gebruiker ./cardigann

Download de laatste versie van Cardigann.

Je kan de laatste versie vinden op https://dl.equinox.io/cardigann/cardigann/stable Kopieer de link van de Lunix versie. En plak de link na wget.  Dus als voorbeeld.

wget https://bin.equinox.io/c/3u8U4iwUn6o/cardigann-stable-linux-amd64.tgz

Pak Cardigann uit. En plaats deze in de verborgen map van Cardigann.

tar -xf cardigann-stable-linux-amd64.tgz -C ./cardigann

We gaan nu naar de Cardigann map. En daarna starten we Cardigann op.

cd ./cardigann

Je kan nu Cardigann starten met het volgende commando.

./cardigann server –bind=”0.0.0.0″ –port=”5060″

Je kan Cardigann nu benaderen via http://je-ip.adres:5060

Cardigann autostart Ubuntu

Het is natuurlijk ook erg handig als Cardigann gestart wordt tijdens het opstarten van Ubuntu. Ik ga hier onder uitleggen hoe je dat voor elkaar krijgt.

Als je Cardigann hebt gestart druk dan op Ctrl+C toetsen. Zodat hij weer wordt afgesloten.

We gaan een Cardigann systemd configuration bestand aanmaken.

sudo nano /etc/systemd/system/cardigann.service

Het volgende kopiëren en plakken. En vervolgens aanpassen met je eigen gebruikersnaam.

[Unit]
Description=Cardigann Daemon
[Service]
User=Gebruikersnaam
Group=Groep
Type=simple
GuessMainPID=no
ExecStart=./cardigann/cardigann server –bind=”0.0.0.0″ –port=”5060″ –passphrase=”htpcguides”
Restart=always
RestartSec=120

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Ctrl + X en dan Y om dit bestand op te slaan.

Cardigann systemd service actieveren.

sudo systemctl enable cardigann

Cardigann starten.

sudo service cardigann start

Je kan ook stop of restart gebruiken. Dus sudo service cardigann stop bijvoorbeeld.

De installatie van Cardigann is nu klaar.

Share This

Geef een reactie