SickRage installeren Debian via de command line voor tv series

In deze SickRage installeren Debian handleiding. Gaan we SickRage installeren via de command line. Vervolgens gaan we SickRage configureren. Om series te downloaden uit de nieuwsgroepen.

Benodigde software voor SickRage Installeren

We moeten als eerst. Een update doen.

sudo apt-get update

Vervolgens, gaan we alle software updaten.

sudo apt-get upgrade -y

We gaan nu de benodigdheden installeren voor SickRage. Zo als Python.

sudo apt-get install python-pip python-dev git-core libssl-dev libxslt1-dev libxslt1.1 libxml2-dev libxml2 libssl-dev libffi-dev -y

We gaan nu Pip installeren.

sudo pip install pyopenssl

Nu moeten we alleen nog het programma Unrar installeren.

Unrar installeren voor Debian

We hebben Unrar nodig. Om de gedownloade bestanden  uit te pakken.

sudo apt-get install build-essential -y

We gaan nu Unrar downloaden. Je kan op https://rarlab.com/download.htm de laatste versie vinden. Pas dit aan, indien nodig.

wget http://rarlab.com/rar/unrarsrc-5.2.7.tar.gz

Nu gaan we Unrar uitpakken.

tar -xvf unrarsrc-5.2.7.tar.gz

Vervolgens. Gaan we naar de Unrar map.

cd unrar

We gaan nu het bestand aanmaken.

sudo make -f makefile

We gaan nu Unrar installeren.

sudo install -v -m755 unrar /usr/bin

De installatie van Unrar. Is nu voltooid.

SickRage installeren Debian

We gaan nu SickRage downloaden en installeren. Dit doen we in de verborgen map “sickrage”.

sudo git clone https://github.com/SickRage/SickRage.git /sickrage

Nu moeten we de map rechten nog goed zetten. Let op! Pas de gebruikersnaam aan. Naar je eigen gebruikersnaam.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /sickrage

Nu moeten we controleren of het goed is gegaan. Dus nu starten we SickRage op. Dit doen we op de volgende manier.

python ./sickrage/SickBeard.py -d

De installatie van SickRage is nu klaar.

SickRage automatisch starten

Het is natuurlijk erg handig. Dat SickRage automatisch wordt gestart tijdens het opstart proces. Voor we dit gaan doen. Moet je weten welke Debian versie je gebruikt.

Dit doe je door onderstaande commando uit te voeren.

sudo stat /proc/1/exe

Als je gebruik maakt van Debian Jessie. Of  hoger. Dan moet je gebruik maken. Van het systemd script.

Als je gebruik maakt van Debian Wheezy. Dan moet. Je het init.d script gaan gebruiken.

Systemd script

De standaard file aanmaken voor SickRage.

sudo nano /etc/default/sickrage

Onderstaande hierin plakken. En kopiëren. Let op! Pas de gebruikersnaam.

SR_USER=gebruikersnaam
SR_HOME=./sickrage
SR_DATA=./sickrage
SR_PIDFILE=/home/user/.sickrage.pid

Druk nu op de CTRL + X toets. En y om te bevestigen.

Nu gaan we het script kopiëren.

sudo cp /./sickrage/runscripts/init.ubuntu /etc/init.d/sickrage

Nu moeten we het script uitvoerbaar maken.

sudo chmod +x /etc/init.d/sickrage

Standaard waarde van SickRage script updaten

sudo update-rc.d sickrage defaults

Nu kan je Sickrage starten. Op de volgende manier.

sudo service sickrage start

Je bent nu klaar. SickRage wordt nu automatisch gestart. Tijdens het opstart proces.

Init.d script

Nu moeten we een standaard file aanmaken.

sudo nano /etc/systemd/system/sickrage.service

Het volgende hier in kopiëren en plakken. Let op! Pas hier de gebruikersnaam aan. Naar je eigen gebruikersnaam.

[Unit]
Description=SickRage Daemon

[Service]
User=gebruikersnaam
Group=gebruikersnaam
Type=forking
GuessMainPID=no
ExecStart=/usr/bin/python ./sickrage/SickBeard.py -q –daemon –nolaunch –datadir=./sickrage

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Druk op de CTRL + X toets. En druk vervolgens op de y toets. Om dit bestand op te slaan.

Nu moeten we het script actieveren.

Enable the SickRage systemd script

Nu kan je SickRage. Op de volgende manier starten.

sudo service sickrage start

SickRage wordt nu automatisch gestart. Tijdens het opstart proces van Debian.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter