SickRage installeren Ubuntu

sickrage-handleiding

In deze SickRage installeren Ubuntu handleiding gaan we SickRage installeren op een Ubuntu systeem. Dit doen we via de command line. Als je een verbinding hebt gemaakt naar je Ubuntu systeem gaan we het volgende doen.

SickRage installatie voorbereiden

We gaan als eerste de repositories updaten als eerste.

sudo apt-get update

Vervolgens alle installaties updaten.

sudo apt-get upgrade -y

Benodigde software installeren die SickRage nodig heeft als dat nog niet is gedaan.

sudo apt-get install libxslt1-dev libxslt1.1 libxml2-dev libxml2 libssl-dev libffi-dev python-pip python-dev libssl-dev git -y

Unrar installeren.

sudo apt-get install build-essential -y
wget http://www.rarlab.com/rar/unrarsrc-5.3.3.tar.gz
tar -xvf unrarsrc-5.3.3.tar.gz
cd unrar
sudo make -f makefile
sudo install -v -m755 unrar /usr/bin

pyOpenSSL installeren

sudo pip intall pyeopenssl==0.14

Als je een foutmelding krijgt probeer

sudo pip install pyopenssl==0.13.1

SickRage installeren

Nu gaan we SickRage  downloaden.

sudo git clone https://github.com/SickRage/SickRage.git /opt/sickrage

Nu je zelf rechten hier op geven.

sudo chown username:username -R /opt/sickrage

Nu SickRage testen of deze gestart kan worden.

python /opt/sickrage/SickBeard.py -d

Als dat goed is gegaan kan je SickRage benaderen via http://lokaal-ip-adres:8081

SickRage automatisch starten

We gaan een scriptje maken zodat SickRage automatisch start als de computer met ubuntu wordt gestart.

sudo nano /etc/default/sickrage

Plak hier het volgende scriptje in let op bij gebruikersnaam hier je eigen Ubuntu gebruiker opgeven.

SR_USER=gebruikersnaam
SR_HOME=/opt/sickrage
SR_DATA=/opt/sickrage
SR_PIDFILE=/home/gebruikersnaam/.sickrage.pid

SickRage opstart scriptje kopieren.

sudo cp /opt/sickrage/init.ubuntu /etc/init.d/sickrage

SickRage script uitvoerbaar maken.

sudo chmod +x /etc/init.d/sickrage

Script updaten.

sudo update-rc.d sickrage defaults

Als het goed is gegaan dan kan je onderstaande doen om SickRage te starten.

sudo service sickrage start

En als je zeker wil zijn dat het werkt dan herstart je de computer met.

sudo reboot

De installatie van SickRage is nu klaar.

Share This

Geef een reactie