Jackett installeren command line Ubuntu

In deze “Jackett installeren command line Ubuntu” Gaan we het programma Jackett installeren op een Ubuntu systeem, zodat je extra torrent providers tot je beschikking hebt voor bijvoorbeeld Sonnar, CouchPotato of SickRage.

Benodigd heden installeren.

sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev bzip2 -y

Jackett downloaden.

jackettver=$(wget -q https://github.com/Jackett/Jackett/releases/latest -O – | grep -E \/tag\/ | awk -F “[><]” ‘{print $3}’) wget -q https://github.com/Jackett/Jackett/releases/download/$jackettver/Jackett.Binaries.Mono.tar.gz

Jackett uitpakken.

tar -xvf Jackett*

Mapje voor Jackett aanmaken.

sudo mkdir /opt/jackett

Inhoud van uitgepakkte bestestanden verplaatsen naar het mapje van Jackett

sudo mv Jackett/* /opt/jackett

Map rechten aanpassen.

sudo chown -R username:username /opt/jackett

Testen of Jackett start.

mono /opt/jackett/JackettConsole.exe

Als die start op http://je-ip-adres:9117 dan kan je hem nu weer sluiten met CTRL+C.

Jackett automatisch starten als Ubuntu start

Een start scriptje maken.

sudo nano /etc/init.d/jackett

Het volgende scriptje hier in plakken. Let op! Pas de gebruikersnaam aan naar de juiste.

# locatie waar de ap staat,
APP_PATH=/opt/jackett

# user
RUN_AS=je gebruikersnaam

# path to mono bin
DAEMON=$(which mono)

# Locatie waar de pid staatr
PID_FILE=/var/run/jackett/jackett.pid
PID_PATH=$(dirname $PID_FILE)

# script naam
NAME=jackett

# app naam
DESC=Jackett

# osptart
EXENAME=”JackettConsole.exe”
DAEMON_OPTS=” “$EXENAME

JACKETT_PID=`ps auxf | grep $EXENAME | grep -v grep | awk ‘{print $2}’`

test -x $DAEMON || exit 0

set -e

#Look for PID and create if doesn’t exist
if [ ! -d $PID_PATH ]; then
mkdir -p $PID_PATH
chown $RUN_AS $PID_PATH
fi

if [ ! -d $DATA_DIR ]; then
mkdir -p $DATA_DIR
chown $RUN_AS $DATA_DIR
fi

if [ -e $PID_FILE ]; then
PID=`cat $PID_FILE`
if ! kill -0 $PID > /dev/null 2>&1; then
echo “Removing stale $PID_FILE”
rm $PID_FILE
fi
fi

echo $JACKETT_PID > $PID_FILE

case “$1” in
start)
if [ -z “${JACKETT_PID}” ]; then
echo “Starting $DESC”
rm -rf $PID_PATH || return 1
install -d –mode=0755 -o $RUN_AS $PID_PATH || return 1
start-stop-daemon -d $APP_PATH -c $RUN_AS –start –background –pidfile $PID_FILE –exec $DAEMON — $DAEMON_OPTS
else
echo “Jackett already running.”
fi
;;
stop)
echo “Stopping $DESC”
echo $JACKETT_PID > $PID_FILE
start-stop-daemon –stop –pidfile $PID_FILE –retry 15
;;

restart|force-reload)
echo “Restarting $DESC”
start-stop-daemon –stop –pidfile $PID_FILE –retry 15
start-stop-daemon -d $APP_PATH -c $RUN_AS –start –background –pidfile $PID_FILE –exec $DAEMON — $DAEMON_OPTS
;;
status)
# Use LSB function library if it exists
if [ -f /lib/lsb/init-functions ]; then
. /lib/lsb/init-functions
if [ -e $PID_FILE ]; then
status_of_proc -p $PID_FILE “$DAEMON” “$NAME” && exit 0 || exit $?
else
log_daemon_msg “$NAME is not running”
exit 3
fi

else
# Use basic functions
if [ -e $PID_FILE ]; then
PID=`cat $PID_FILE`
if kill -0 $PID > /dev/null 2>&1; then
echo ” * $NAME is running”
exit 0
fi
else
echo ” * $NAME is not running”
exit 3
fi
fi
;;
*)
N=/etc/init.d/$NAME
echo “Usage: $N {start|stop|restart|force-reload|status}” >&2
exit 1
;;
esac

exit 0

Maak het scriptje uitvoerbaar.

sudo chmod +x /etc/init.d/jackett

Opstart Ubuntu updaten.

sudo update-rc.d jackett defaults

Nu kunnen we Jackett starten

sudo service jackett start

Nu moeten we voor Jackett een opstart file maken.

sudo nano /etc/init/jackett.conf

Plak het volgende hier in.

#opstart scriptje

env DIR=/opt/jackett
setuid user
setgid nogroup

start on runlevel [2345]

stop on runlevel [016]

exec mono $DIR/JackettConsole.exe

Je bent nu klaar met de installatie van Jackett.

Share This

Geef een reactie