SpotWeb installeren Ubuntu

In deze handleiding SpotWeb installeren Ubuntu. Gaan we SpotWeb installeren op een computer met Ubuntu via de command line.

SpotWeb benodigdheden installeren


Voordat we aan de installatie van SpotWeb beginnen moet we eerst een webserver aanmaken met PHP en MYSQL. Heb je dit al kan je deze stap over slaan. Je moet alleen wel zelf een database

sudo apt-get install apache2 php5 php5-curl php5-gd php5-gmp

Nu de tijdzone goed zetten.

sudo sed -i “s/^;date.timezone =.*/date.timezone = Europe\/Amsterdam/” /etc/php5/*/php.ini

Nu de database installeren.

sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql

SpotWeb installeren

Nu moeten we alleen nog een database en gebruiker aanmaken. Voordat we echt SpotWeb kunnen gaan installeren.

Login op mysql

mysql -u root -p

Nu moeten een database aanmaken met gebruiker

CREATE DATABASE spotweb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON spotweb.* TO “spotweb”@”localhost” IDENTIFIED BY “DB_pas_mij_aan”;
\q

Nu SpotWeb installeren en downloaden.

wget https://github.com/spotweb/spotweb/tarball/master
tar -xvzf master
sudo mv spotweb-spotweb-* /var/www/spotweb
rm master

SpotWeb configureren


Je kan SpotWeb nu benaderen via je browser om SpotWeb te configureren dat kan via  http://localhost/spotweb/install.php of via een ip adres zo als bijvoorbeeld http://192.168.1.65spotweb/install.php.

Alles moet OK zijn, behalve deze twee Own settings file en  DB::pgsql , deze mogen ook NOT OK zijn. Kies vervolgens voor Next.

Vul hier het password in dat je ook gebruikt hebt bij SpotWeb database en de gebruiker aanmaken. Kies vervolgens voor Verify database.

De onderstaande gegevens kan je vaak vinden in de welkoms email van je Usenet Provider.
Usenet server: Geef hier het adres op van je  nieuwsserver.
username: Geeft hier je gebruikers naam op van je nieuwsserver.
password: Geef hier het wachtwoord op van je nieuwsserver.
Kies nu voor  Verify usenet server.

Kies het Spotweb authenticatie type wat het best bij je past.
Vul de Administrative user in.
Kies voor Create system.

Je moet nu alleen de database instellingen nog aanpassen.

Sudo nano /var/www/spotweb/dbsettings.inc.php

Kopieer hier de database settings in onder het kopje “<?php”, PAS OP: inclusief het genoemde kopje! Edit de onderstaande file en “plak” hier de database settings in

Je bent nu klaar met de installatie van SpotWeb.

Share This

Geef een reactie