Torrent Transmission configureren Ubuntu

In deze handleiding Torrent Transmission configureren Ubuntu. Gaan we Torrent Transmission configureren. Om de inhoud van .torrent bestanden te kunnen downloaden.

Torrent Transmission configureren Ubuntu

Lees en schrijf rechten geven op de instellingen van Torrent Transmission.

sudo chmod 775 /etc/transmission-daemon/settings.json

Het is verstandig, om Torrent Tranmission onder je eigen gebruikersnaam te starten.

sudo usermod -a -G debian-transmission gebruikersnaam

Je account toevoegen aan de Transmission groep.

sudo usermod -aG debian-transmission gebruikersnaam

We moeten er zeker van zijn, dat Torrent Transmission niet is gestart. Dus we moeten Torrent transmssion  stoppen.

sudo service transmission-daemon stop

of als bovenstaande niet werkt.

sudo service transmission stop

Vervolgens moeten we de instellingen bewerken van het “settings.json” bestand.

sudo nano /var/lib/transmission-daemon/info/settings.json

De onderstaande instellingen moeten we aanpassen.

“rpc-password”: “{62b16db87b89a91dd49a5110a7cafc06d20eb4f2wtK6kqPj”,
“rpc-username”: “transmission”,

Zie bovenstaande regels hier kan je de gebruikersnaam en wachtwoord aanpassen. Standaard is dit “transmission”. Pas dit dus aan!

“rpc-whitelist”: “127.0.0.1,192.168.*.*”,

Voeg hier ook je lokale netwerk ip adressen aan toe. Van alle computers die toegang moeten hebben tot Torrent transmission. Zodat je Torrent transmission ook via de webinterface kan benaderen. Op je computers die binnen je lokale netwerk aanwezig zijn.

“umask”: 2,

Deze moet op 2 staan. Anders krijg je problemen met de mappen waar Torrent Transmission, niet in weg kan schrijven.

Druk nu op CTR+X en kies y om je bestand op te slaan.

Je kan nu Torrent Transmission weer starten.

sudo service transmission-daemon start

of

sudo service transmission start

Je bent nu klaar met de configuratie van Torrent Transmission.

Share This

Geef een reactie