Ubuntu Bazarr installeren voor ondertiteling te downloaden

Ubuntu Bazarr installeren

In deze handleiding Ubuntu Bazarr installeren. Gaan we het programma Bazarr installeren op een Ubuntu systeem via de command line.

Installeer de benodigdheden voor Bazarr

We moeten als eerste de benodigde software voor Bazarr installeren. Als dat nog niet is gedaan. Zonder deze benodigdheden zal Bazarr niet goed functioneren. Zie onderstaande commando om deze software te installeren.

sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-distutils

Ubuntu Bazarr installeren

Nu kunnen we de laatste versie van Ubuntu Bazarr gaan downloaden.

wget https://github.com/morpheus65535/bazarr/releases/latest/download/bazarr.zip

Vervolgens moeten we dit zip bestand uitpakken. Dat doen we op de volgende manier. Bazarr wordt in de map opt/bazarr geplaatst.

unzip bazarr.zip -d /opt/.bazarr/

Nu moeten we de rechten nog goed zetten op de map.

sudo chown -R gebruikersnaam:gebruikersnaam /opt/.bazarr/

Bazarr automatisch starten Ubuntu

Het is natuurlijk erg fijn als Bazarr automatisch start. Met onderstaande commando maken we een bazarr.service file aan.

sudo nano /etc/systemd/system/bazarr.service

Het volgende moet je kopiëren en plakken. Let op je moet de Username gebruikersnaam naar die van je eigen aanpassen. En ook de group groep van je account.

[Unit]
Description=Bazarr Daemon
After=syslog.target network.target

#BazarrUbuntu Deamon script

[Service]
WorkingDirectory=./bazarr/
User=username
Group=group
UMask=0002
Restart=on-failure
RestartSec=5
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/python3 ./bazarr/bazarr.py
KillSignal=SIGINT
TimeoutStopSec=20
SyslogIdentifier=bazarr
ExecStartPre=/bin/sleep 30

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Nu het script nog actieveren. Zodat deze tijdens het rebooten gestart wordt.

sudo systemctl enable bazarr

Je kan nu Bazarr nu starten, stoppen en herstarten met onderstaande commando’s.

systemctl start bazarr

systemctl stop bazarr

systemctl restart bazarr

Dit was de handleiding Ubuntu Bazarr installeren.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter