SickBeard installeren via command line

logo sickbeard

In deze handleiding gaan we SickBeard installeren via command line. In deze SickBeard Ubuntu handleiding gaan we er vanuit dat we de lunix distro Ubuntu gebruiken. Het zou niet veel uit moeten maken welke lunix distro je gebruikt het werkt bijna allemaal het zelfde.

Voordat we SickBeard kunnen installeren moeten we eerst Python installeren dat doen we door het volgende commando uit te voeren.

sudo apt-get install git-core python python-cheetah

Geef vervolgens je root wachtwoord op.

Ga nu naar je home directory of een andere directory en dan gaan we SickBeard downloaden.

cd ~
git clone git://github.com/midgetspy/Sick-Beard.git .sickbeard

SickBeard word nu gedownload en geplaatst in de map “.sickbeard” letop het puntje.

We gaan nu naar de map van SickBeard en we hernoemen de file autoProcessTV.cfg.sample naar autoProcessTV.cfg. Zodat we het script kunnen gaan gebruiken om SickBeard in te stellen.

cd ~/.sickbeard
cp -a autoProcessTV/autoProcessTV.cfg.sample autoProcessTV/autoProcessTV.cfg

Nu kunnen we Sickbeard starten via het volgende commando.

python ~/.sickbeard/SickBeard.py

Je kan Sickbeard nu openen via je browser standaard staat SickBeard op 8081. Je kan Sickbeard benaderen via http://localhost:8081.

Echter ik wil dat Sickbeard automatisch start als de computer start we gaan dus het volgende doen voordat we SickBeard starten.

sudo cp ~/.sickbeard/init.ubuntu /etc/init.d/sickbeard
sudo chmod +x /etc/init.d/sickbeard

Nu moeten we nog een file maken met de juiste instellingen.

sudo nano /etc/default/sickbeard

De volgende instellingen moeten er in staan in de net aangemaakte file.

# COPY THIS FILE TO /etc/default/sickbeard
SB_HOME=/home/je_gebruikers_naam/.sickbeard/
SB_DATA=/home/je_gebruikers_naam/.sickbeard/
SB_USER=je_gebruikers_naam

Ctr+ x om op te slaan.

Nu nog de rechten goed zetten en boot volgorde updaten

sudo chmod +x /etc/default/sickbeard
sudo update-rc.d sickbeard defaults

Als dat goed is gegaan kan je de volgende commando’s gebruiken.

sudo service sickbeard start

sudo service sickbeard stop

sudo service sickbeard restart

SickBeard is nu geïnstalleerd en we gaan naar de volgende stap.

SickBeard instellen

Share This

Geef een reactie