SickBeard installeren Ubuntu via command line voor tv series

logo sickbeard SickBeard installeren Ubuntu via command line voor tv series

In deze handleiding gaan we SickBeard installeren Ubuntu via command line. In deze SickBeard Ubuntu handleiding gaan we er vanuit dat we de lunix distro Ubuntu gebruiken. Het zou niet veel uit moeten maken welke lunix distro je gebruikt. Ze werken bijna allemaal het zelfde.

SickBeard installeren Ubuntu via command line

Voordat we SickBeard kunnen installeren. Moeten we als eerste Python installeren. Dat doen we door het volgende commando uit te voeren.

sudo apt-get install git-core python python-cheetah

Geef vervolgens je root wachtwoord op.

Ga nu naar je home directory. Of een andere directory. En dan gaan we SickBeard downloaden.

cd ~
git clone git://github.com/midgetspy/Sick-Beard.git .sickbeard

SickBeard word nu gedownload. En deze geplaatst in de map “.sickbeard” let op! Het puntje.

We gaan nu naar de map van SickBeard. En we hernoemen de file autoProcessTV.cfg.sample naar autoProcessTV.cfg. Zodat we het script kunnen gaan gebruiken. Om SickBeard in te stellen.

cd ~/.sickbeard
cp -a autoProcessTV/autoProcessTV.cfg.sample autoProcessTV/autoProcessTV.cfg

Nu kunnen we Sickbeard starten.  Met onderstaande commando.

python ~/.sickbeard/SickBeard.py

Je kan Sickbeard nu openen. Via je browser. Standaard is SickBeard  actief op 8081. Je kan Sickbeard benaderen via “http://localhost:8081”.

SickBeard automatisch starten

Het is natuurlijk erg handig als Sickbeard automatisch wordt start. Dus dat gaan we regelen.

We gaan het opstart bestand kopiëren.

sudo cp ~/.sickbeard/init.ubuntu /etc/init.d/sickbeard

Nu de rechten goed zetten. Op het scriptje.

sudo chmod +x /etc/init.d/sickbeard

Nu moeten we nog een file maken. Met de juiste instellingen.

sudo nano /etc/default/sickbeard

De volgende instellingen moeten hier in staan. In het net aangemaakte bestand.

# COPY THIS FILE TO /etc/default/sickbeard
SB_HOME=/home/je_gebruikers_naam/.sickbeard/
SB_DATA=/home/je_gebruikers_naam/.sickbeard/
SB_USER=je_gebruikers_naam

Druk nu op Ctrl+ x toets. Om dit op te slaan.

Nu nog de rechten goed zetten.

sudo chmod +x /etc/default/sickbeard

En vervolgens gaan we de boot volgorde updaten.

sudo update-rc.d sickbeard defaults

Als dat goed is gegaan. Dan kan je de volgende commando’s gebruiken.

sudo service sickbeard start

of

sudo service sickbeard stop

of

sudo service sickbeard restart

Je bent nu klaar met de handleiding SickBeard installeren Ubuntu via command line.  En we gaan naar de volgende stap.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter